2% z daní

Note: This is applicable only to Slovak taxpayers.

Ako poukázať 2% z daní?

Aj vaše 2% z daní pomôžu rásť naším ambicióznym projektom pre podporu mládeže. Za každé darované euro sme vďační.

A. Som zamestnanec

Za zamestnanca podáva daňové priznanie zamestnávateľ.

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.

 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a tlačivo vytlačte.

  • V II. časti vyplňte naše identifikačné údaje:
   IČO: 53393244, Obchodné meno: Hack Slovakia

  • Vo formulári výhlásenia sa nevypĺňa Potvrdenie o zaplatení z dane, nakoľko je potrebné k podanému vyhláseniu priložiť sken Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vystavil daňovníkovi jeho zamestnávateľ.

 3. Do 30. apríla podajte nasledovné tlačivá osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad, napríklad na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu:

  • Vytlačené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
  • Potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania
  • (nepovinné) Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, vďaka ktorému máte nárok na venovanie 3% dane.

B. Som fyzická osoba (živnostník)

Fyzická osoba si daňové priznanie podáva sama.

 1. Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

  • Príslušný oddiel daňového priznania vyplňte našimi identifikačnými údajmi:
   IČO: 53393244, Obchodné meno: Hack Slovakia, Sídlo: Zbrojničná 8, 04001, Košice
 2. Do 31. marca podajte daňové priznanie elektronicky, alebo osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu (ak sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

  • (nepovinné) Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, vďaka ktorému máte nárok na venovanie 3% dane.

C. Právnická osoba

 1. Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

  • Príslušný oddiel daňového priznania vyplňte našimi identifikačnými údajmi:
   IČO: 53393244, Obchodné meno: Hack Slovakia, Sídlo: Zbrojničná 8, 04001, Košice

  • Výška poukázaného podielu je:

   • 2%, ak podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5% zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely
   • 1% v opačnom prípade
 2. Do 31. marca podajte daňové priznanie.


Viac informácií na stránke Ako poukázať 2 % z daní? | slovensko.sk.